Rabu, 28 Disember 2011

Wang Kertas Peringatan Sempena Pengeluaran Mata Wang Siri Baharu 2011/2012 - New Malaysia Commemorative Banknote 2011/2012Bank Negara Malaysia mengeluarkan wang kertas peringatan bersempena dengan pengeluaran mata wang siri baharu ini. Salah satu daripadanya ialah:

Set Premium (denominasi RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 dan RM100) - 50,000 set yang berharga RM300.00 setiap satu. Bagi setiap set ini, semua denominasi wang kertas akan mempunyai nombor siri yang sama.

A collection of six banknotes (RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 and RM100 denominations) - 50,000 sets priced at RM300.00 each. For each set of this collection, all the banknote denominations will carry the same serial number.

**************************************
Bank Negara Malaysia melancarkan mata wang siri baharu Malaysia pada 21 Disember 2011. Mata wang siri baharu ini dilancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, YAB Dato' Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak. Mata wang siri baharu ini terdiri daripada wang kertas dengan reka bentuk yang baharu. Wang kertas yang dikeluarkan adalah dalam denominasi RM1, RM5, RM10, RM20 dan RM100 dan akan berada dalam edaran pada separuh kedua 2012. Wang kertas denominasi RM50 dalam siri baharu ini telah pun berada dalam edaran. Bagi siri baharu ini, substrat polimer digunakan untuk wang kertas RM1 dan RM5.
Wang kertas siri baharu Malaysia ini mendapat inspirasi daripada ciri-ciri unik negara dan memasukkan elemen kekayaan alam semula jadi, budaya dan khazanah negara. Dengan tema 'Keunikan Malaysia', siri wang kertas ini memaparkan ekspresi tradisional berilhamkan seni dan kraf tangan, keajaiban alam semula jadi, flora dan fauna, serta ekonomi.
Wang kertas siri baharu ini turut mengandungi ciri-ciri keselamatan yang dipertingkatkan sejajar dengan kemajuan terkini dalam teknologi wang kertas. Ciri-ciri keselamatan wang kertas siri baharu ini termasuklah imej tanda bayang, tingkap pandang telus, potret tera air dengan piksel dan angka, benang keselamatan dengan warna berubah-ubah, benang kanta mikro, tanda pandang telus dan petak kilat berwarna untuk memudahkan orang ramai mengenalinya. Ciri keselamatan lain ialah pengenalpastian secara sentuhan untuk memudahkan golongan kurang upaya penglihatan untuk mengenali dan membezakan denominasi yang berlainan.

Reka Bentuk Wang Kertas

Bahagian Hadapan Wang Kertas
Semua denominasi wang kertas siri baharu ini mengekalkan potret Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang pertama, Tuanku Abdul Rahman ibni Tuanku Muhammad, bunga kebangsaan iaitu bunga raya Rosa-sinensis (dikenali sebagai Bunga Raya dalam kalangan penduduk tempatan), nilai muka pada wang kertas, perkataan 'Bank Negara Malaysia' sebagai pihak berkuasa yang mengeluarkan wang kertas dan corak tenunan tradisional iaitu songket sebagai latar belakang dan pada hujung wang kertas bagi menggambarkan tradisi kraf tangan dan tenunan di Malaysia. Ciri-ciri lain termasuklah pengenalpastian secara sentuhan bagi mereka yang kurang upaya penglihatan, dan potret tera air dengan piksel dan angka.

Bahagian Belakang Wang Kertas
Bahagian belakang setiap wang kertas memaparkan ciri-ciri alam semula jadi, tradisi, budaya, flora, fauna dan ekonomi, yang khusus bagi Malaysia. Wang kertas baharu ini juga mengekalkan logo Bank Negara Malaysia, nombor siri, tulisan Jawi dan corak tenunan songket pada bahagian belakang wang kertas.

Banknotes Design

The Obverse Side of the Banknote
  All banknote denominations in the new series retain the portrait of the first Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Abdul Rahman ibni Tuanku Muhammad, the national flower Rosa-sinensis hibiscus (known locally as the 'Bunga Raya'), the face value of the banknote, the words 'Bank Negara Malaysia' as the issuing authority of the banknotes and patterns of traditional woven fabric the 'songket' which are in the background and edges of the banknote to reflect traditional Malaysian textile handicraft and embroidery. Other features include the tactile identification for the visual impaired, watermark portrait with pixel and highlighted numerals.

The Reverse Side of the Banknote
The reverse side of each banknote features different elements of nature, tradition, culture, flora, fauna and the economy that are distinctively Malaysian. The new banknotes also retain the Bank Negara Malaysia logo, serial numbers, Jawi wordings and songket weave patterns on the reverse side of the banknotes.
**************************************Wang polimer RM1
Sukan Tradisional
Permainan wau merupakan sukan tradisional yang popular di Malaysia terutamanya di Kelantan dan Terengganu. Permainan wau juga secara tradisinya merupakan suatu acara untuk meraikan hasil tuaian yang baik yang merapatkan masyarakat tempatan negeri-negeri tersebut. Wau Bulan adalah antara wau Malaysia yang terkenal dan paling ikonik, dan dipaparkan pada wang polimer RM1 baharu. Wau Bulan buatan tangan, yang diperbuat daripada buluh dan kertas, juga menjadi barang hiasan popular yang menghiasi rumah-rumah di Malaysia.

RM1 polymer banknote
Traditional Sport
Kite-flying is a popular traditional sport in Malaysia especially in Kelantan and Terengganu. Kite-flying is also traditionally a celebration of a good harvest which brings together the local communities in these states. Amongst the best-known and most iconic Malaysian kites is the 'Wau Bulan' or Moon Kite which is featured on the new RM1. The Wau Bulan, which is hand crafted from bamboo and paper, is also a popular decorative item that adorns the walls of Malaysian homes.Wang polimer RM5
Hidupan Liar
Burung Enggang Badak (Buceros rhinoceros), iaitu salah satu spesies burung enggang terbesar dan paling mengagumkan di dunia, dipaparkan pada wang kertas polimer RM5 baharu. Burung hutan yang menarik, bersayap lebar dan berekor panjang yang boleh ditemui dalam kelompok kecil di hutan hujan di seluruh negara ini memainkan peranan penting dalam budaya dan upacara tradisional negeri Sarawak yang turut dikenali sebagai 'Bumi Kenyalang'. Burung enggang juga melambangkan simbol kekuatan dan keberanian bagi masyarakat asli Sarawak.

RM5 polymer banknote
Widlife
Featured on the new RM5 polymer banknote is the Rhinoceros Hornbill (Buceros rhinoceros), one of the largest and most magnificent hornbill species in the world. Found in low densities throughout various rainforests in the country, this beautiful, broad-winged and long-tailed forest bird plays an important role in the customs and traditional ceremonies in Sarawak which is known as 'Bumi Kenyalang' or 'Land of Hornbills'. Hornbill is also seen as a symbol of strength and courage by the native communities of Sarawak.Wang kertas RM10
Flora
Hutan tropika Malaysia yang tumbuh subur, iaitu salah satu hutan hujan tertua di dunia, mempunyai berjenis-jenis pokok berbunga dan antara yang paling ikonik ialah bunga yang terbesar di dunia iaitu Rafflesia. Spesies Rafflesia Azlanii yang dipaparkan pada wang kertas RM10 baharu ini merupakan spesies asli Semenanjung Malaysia dan mula-mula sekali ditemui di Hutan Simpan Royal Belum di negeri Perak pada tahun 2003. Bagi memperingati penemuan ini, bunga yang mengagumkan ini dinamakan sempena nama Sultan Perak, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni Almarhum Sultan Yusuff Izzuddin Shah Ghafarullahu-Lah.

RM10 banknote
Flora
Malaysia's lush tropical jungle, which is one of the world's oldest living rainforest, is home to a spectacular variety of flowering plants. Most iconic amongst them is the Rafflesia, the world's largest flower. The Rafflesia Azlanii species featured on the new RM10 banknote is indigenous to Peninsular Malaysia and was first discovered in the Royal Belum Forest Reserve of the state of Perak in 2003. To commemorate its discovery, this majestic flower was named after the Sultan of Perak, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni Almarhum Sultan Yusuff Izzuddin Shah Ghafarullahu-Lah.Wang kertas RM20
Hidupan Laut
Dua spesies penyu terkenal dan hanya dijumpai di perairan Malaysia iaitu Penyu Karah (Eretmochelys imbricata) dan Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea), yang juga merupakan lambang hidupan laut yang pelbagai dan berwarna-warni di perairan tropika kita, dipaparkan pada wang kertas RM20 baharu. Penyu Karah mudah dikenali melalui muncungnya yang melengkung dan kulitnya yang bersisik manakala Penyu Belimbing pula mempunyai kulit yang keras dan tujuh jaluran pada cangkerangnya. Kewujudan penyu-penyu ini memberi peringatan bahawa kehidupan mereka bergantung pada imbangan aktiviti manusia dan pemuliharaan hidupan laut yang perlu dikendalikan dengan bijaksana.

RM20 banknote
Marine Life
As ambassadors of the rich and colourful marine life found in our tropical waters, two of the most well-known species of sea turtles endemic to Malaysian waters are on the new RM20 banknote - the Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata) and Leatherback Turtle (Dermochelys coriacea). The Hawksbill is easily identified by its curved beak and scaly shell while the Leatherback has a leathery skin and seven ridges on its shell. These gentle turtles are a reminder that their existence rests in the delicate balance of human activity and marine life conservation.Wang kertas RM50
Pertanian dan Teknologi
Kelapa sawit dan bioteknologi dipaparkan pada wang kertas RM50 sebagai ikon ekonomi Malaysia yang berkembang maju. Kelapa sawit telah menjadi tanaman pertanian negara yang paling utama dari segi ekonomi kerana Malaysia merupakan salah satu pengeluar dan pengeksport terbesar kelapa sawit di dunia. Bioteknologi terus meningkatkan kedudukan komoditi ini dalam rantaian nilai, menyokong transformasi ekonomi negara ke arah aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi dalam sektor pertanian, perkilangan dan perkhidmatan. Minyak sawit mentah juga digunakan sebagai komoditi dasar bagi memudahkan pembiayaan secara Islam.
RM50 banknote
Agriculture and Technology
Oil palm and biotechnology are featured on the RM50 banknote as Malaysia's thriving economy icons. Oil palm has become the country's most valuable agricultural crop as Malaysia is one of the largest producer and exporter of palm oil in the world. Biotechnology continues to drive this commodity up the value chain, supporting the nation's economic transformation towards higher value-added activities in the agriculture, manufacturing and services sectors of the economy.  Crude palm oil is also used as the underlying commodity to facilitate Islamic financing.Wang kertas RM100
Keajaiban Alam Semula Jadi
Dua keajaiban alam semula jadi terkemuka negara yang diisytiharkan sebagai 'Tapak Warisan Dunia' oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) dipaparkan pada wang kertas RM100. Keajaiban alam semula jadi yang mengagumkan ini ialah Taman Kinabalu di Sabah, dengan Gunung Kinabalu yang hebat dan agung (iaitu gunung tertinggi di Asia Tenggara) dan pembentukan batu mercu batu kapur yang menakjubkan di lembah Gunung Api, yang ditemui di Taman Negara Mulu di Sarawak. Kedua-duanya adalah antara keajaiban alam semula jadi di Malaysia yang memberi pengunjungnya satu pengalaman yang unik.


RM100 banknote
Natural Wonders
The magnificent beauty of Malaysia's two prominent natural wonders, declared 'World Heritage Sites' by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) are portrayed on the RM100 banknote. These are the Kinabalu Park in Sabah, home to the majestic Mount Kinabalu (the highest mountain in Southeast Asia) and the spectacular limestone pinnacle rock formations of Gunung Api valley, found within the Mulu National Park in Sarawak. Together, they represent the many natural wonders of Malaysia that provides visitors a unique experience.
**************************************
Set Individu


**************************************
Set 2 dalam 1
  
Khamis, 1 Disember 2011

Duit Syiling Peringatan Sempena Sambutan Ulang Tahun ke-50 Tabung Alam Sedunia (WWF) (2011)
 
**********************************************

   
 
Duit syiling pruf ini diperbuat daripada logam perak Sterling dengan ketulenan 92.5 dan beratnya ialah 21.0 gram sekeping. Nilai muka duit syiling ini ialah RM10. Sebanyak 350 keping sahaja ditempa untuk set single. Dikeluarkan pada 24 November 2011. Duit syiling peringatan ini telah dilancarkan oleh DYMM Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, Sultan Perak Darul Ridzuan, bertempat di Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur

Reka bentuk sebelah hadapan duit syiling ini memaparkan imej spesies haiwan negara yang terancam seperti harimau, badak sumbu, tapir, gajah dan penyu pada sekeliling permukaan duit syiling. Pada bahagian tengah duit syiling ini dipaparkan imej hutan yang penting untuk kewujudan hidupan liar. Imej itu juga melambangkan usaha WWF dalam perlindungan alam sekitar, pemuliharaan hidupan liar yang terancam dan habitat hutan di Malaysia. Perkataan “Ulang Tahun Ke-50” adalah untuk memperingati 50 tahun usaha WWF menangani isu-isu alam sekitar, manakala tahun “1961-2011” menandakan tempoh penubuhan WWF.
 
Reka bentuk sebelah belakang pula memaparkan tanda dagangan berdaftar serta logo organisasi iaitu “WWF” dan beruang Panda pada bahagian tengah duit syiling. Perkataan “Bank Negara Malaysia”, iaitu pihak berkuasa yang mengeluarkan duit syiling peringatan, tertera pada bahagian atas duit syiling. Denominasi duit syiling tersebut pula dipaparkan pada bahagian bawah duit syiling. Imej dan siluet bunga Rafflesia Azlanii, iaitu bunga yang unik bagi Malaysia, dipaparkan pada bahagian kiri syiling tersebut.

 

**********************************************
 


 
 
The commemorative coins of commemorative coins to commemorate the 50th Anniversary of World Wide Fund for Nature (WWF) were launchedby DYMM Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, Sultan of Perak Darul Ridzuan on 24 November 2011 at Sasana Kijang, Bank Negara Malaysia in Kuala Lumpur. The Set of 2 consists of the silver and nordic gold proof coins
 
Only 300 sets for set of 2.
 
The design description of the 50th Anniversary of World Wide Fund for Nature (WWF) commemorative coins is as follows:

Obverse
The circumference of the coin depicts images of the nation's endangered animal species such as the tiger, rhinoceros, tapir, elephant and turtle. The centre of the coin features the image of the forests which is important for the survival of the wildlife. This also represents WWF's efforts in protecting the environment, the preservation of the endangered wildlife and the conservation of the forest habitat in Malaysia. The words "50th Anniversary" is to commemorate 50 years of WWF's efforts in addressing the environmental issues, while the years "1961-2011" signifies the period the WWF's establishment.
 
Reverse
The centre of the coin depicts both the registered trademark and logo of the organisation which are "WWF" and the Panda. The words "Bank Negara Malaysia" which is the issuing authority of the commemorative coin appears on the top circumference of the coin. The denomination of the coin appears on the lower circumference. The image and silhouette of the Azlanii Rafflesia flower which is unique to Malaysia is featured on the left side of the coin.
 
**********************************************
 
 


Tiada dalam blog ini
 
* Turut dikeluarkan ialah syiling emas tempaan peruf dengan ketulenan 999.9 dan seberat 7.96 gram bernilai muka RM100. Duit syiling ini ditempa sebanyak 250 keping sahaja untuk set single.
 
* Turut dikeluarkan ialah set syiling tempaan peruf 3 dalam 1 yang mengandungi duit syiling emas nordik bernilai muka RM1, duit syiling perak bernilai muka RM10 dan duit syiling emas bernilai muka RM100. Bilangan tempaan untuk set 3 dalam 1 sebanyak 300 set.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...